Realizatorzy projektu

Lider Projektu.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach
43-340 Kozy, ul. Bielska 15

Partner Projektu
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy, ul. Krakowska 2

Informacje o Projekcie
Tel.: 33/817-4232
e-mail: radio@kozy.pl

Instytucja kontraktująca Projekt „Radiokomunikacja naszą pasją” w ramach doacji
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

slaskie

Radiokomunikacja_plakat