Materiały szkoleniowe

Do pobrania:

Moduł 1:  Skrypt „Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej”.

pdf

Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

 

pdfTest wiedzy modul 1

 

Moduł 2:  Skrypt „Zasady bezpieczeństwa i pierwsza pomoc”.

pdfMODUL 2 zasady bhp i pierwsza pomoc

 

pdfTest wiedzy modul 2

 

Moduł 3:  Skrypt „Radiokomunikacja amatorska”.

pdfModul 3 Radiokomunikacja amatorska

 

pdfPytania_egzaminacyjne_na_swiadectwo_klasy_A_i_C

 

Realizujemy nasłuchy on-line.
Możemy prowadzić nasłuchy w pasmach amatorskich dzięki funkcjonowaniu w Internecie stacji websdr, poniżej  dostęp do odbiornika radioklubu SP3PGX zainstalowanego na Uniwersytecie w Zielonej Górze, lokator JO71SW.

Web Sdr Zielona Góra

 

Aktualne warunki propagacyjne

 


 

 

 

 

 

 

 

RAPORTY używane w radiokomunikacji amatorskiej
Dla pracy fonicznej (SSB, FM) używamy raportów RS
Dla pracy telegraficznej (CW) używamy raportów RST

 Czytelność sygnałów (R – Ang. readability)

1 – nieczytelne
2 – czytelne z trudnością, odbierane niektóre słowa
3 – czytelne z poważnymi trudnościami
4 – czytelne z niewielkimi trudnościami
5 – dobrze czytelne

Siła sygnału (S – Ang. signal strength)

1 – bardzo słaby sygnał, z trudnością rozróżniany
2 – bardzo słaby, ale słyszalny sygnał
3 – słaby sygnał
4 – dostatecznie dobry sygnał
5 – dość dobry sygnał
6 – dobry sygnał
7 – średnio dobry sygnał
8 – silny sygnał
9 – bardzo silny sygnał

Ton sygnału (T – Ang. tone) – przy pracy telegraficznej

1 – chrapliwy ton prądu zmiennego
2 – warczący ton prądu zmiennego
3 – warczący ton prądu zmiennego ze śladami tonu muzykalnego
4 – dźwięczny ton prądu zmiennego
5 – ton prądu stałego silnie zmodulowany składową zmienną
6 – ton prądu stałego lekko zmodulowany składową zmienną
7 – ton prądu stałego z lekkim przydźwiękiem
8 – dobry ton prądu stałego
9 – bardzo dobry ton prądu stałego

LITEROWANIE ALFABETU:

 

A

Alpha

Adam

B

Bravo

Barbara

C

Charlie

Celina

D

Delta

Dorota

E

Echo

Ewa

F

Foxtrot

Franciszek

G

Golf

Genowefa

H

Hotel

Halina

I

India

Irena

J

Juliet

Jadwiga

K

Kilo

Karol

L

Lima

Ludwik

M

Mike

Maria

N

November

Natalia

O

Oscar

Olga

P

Papa

Paweł

Q

Quebec

Quebec

R

Romeo

Roman

S

Sierra

Stanisław

T

Tango

Tadeusz

U

Uniform

Urszula

W

Whisky

Wacław

X

X-Ray

Xsawery

Y

Yankee

Ypsylon

V

Victor

Violetta

Z

Zulu

Zygmunt

KOD Q używany w radiokomunikacji amatorskiej.

Kod Q jest zasadniczo przeznaczony do łączności telegraficznej, ale niektóre frazy stosowane są także na fonii. Kod Q służy dla skrócenia czasu podawania najczęściej spotykanych informacji o charakterze operatorskim. Poszczególne trzyliterowe grupy, rozpoczynające się od litery Q, oznaczają całe zdania lub grupy słów. To samo wyrażenie kodu służy za zdanie pytające, jeżeli jest nadawane ze znakiem zapytania na końcu.

QAZ – burza, wyłączam stację
QQQ – muszę przerwać łączność
QRA – moja stacja nazywa się…
QRB – odległość między naszymi stacjami wynosi … km
QRG – dokładna twoja częstotliwość jest … Mhz
QRH – twoja częstotliwość zmienia się
QRI – twój ton jest: 1-dobry, 2-zmienny, 3-zły
QRJ – wasze sygnały są bardzo słabe, nieodbieralne
QRK – czytelność waszych sygnałów jest 1 do 5
QRM – mam przeszkody w odbiorze
QRO – zwiększ moc
QRP – zmniejsz moc
QRT – kończę nadawanie, wyłączam stację
QRV – jestem gotów do pracy
QRX – proszę poczekać, zawołam was o godzinie…
QRZ – was woła…,kto mnie woła?
QSA – siła waszych sygnałów jest 1 do 5
QSB – wasze sygnały zanikają okresowo
QSM – proszę powtórzyć (rpt)
QSO – mam połączenie
QSP – przekażcie komunikat do…
QSQ – nadawajcie każde słowo jeden raz
QST – komunikat do wszystkich
QSU – nadawajcie na częstotliwości…
QSV – nadawajcie V dla strojenia
QSW – przechodzę na częstotliwość…
QSX – słucham na częstotliwości…
QSY – przejdźcie na częstotliwość…
QSZ – nadawajcie każde słowo (lub grupę) dwa razy
QTH – moje geograficzne położenie jest…
QTR – dokładny czas jest…
QTU – pracuję od … do …
QUA – przekazuję wiadomości od …
QUH – ciśnienie barometryczne wynosi…
QUE – mogę pracować fonią
QWX – stan pogody

Slang amatorski

Slang amatorski podobnie jak i inne slangi to swoisty żargon – żargon radioamatorów, stworzony na potrzeby telegrafii, tak samo jak kod Q.

Jest to zbiór najczęściej używanych w łącznościach słów. Część slangu jest fonetycznym skrótem powszechnego pojęcia w języku angielskim. Jako że język angielski jest podstawowym w łącznościach DX, opanowanie slangu bardzo ułatwia prowadzenie łączności telegraficznych osobom nie znającym angielskiego.

Skrót

Pochodzenie

Znaczenie

ABT about około, mniej więcej
AC alternating current prąd zmienny
ADR address adres
AER, ANT aerial, antenna antena
AM amplitude modulation modulacja amplitudy
AM ante meridiem (łac.) przed południem
AMP, AMPS ampere, amperes amper, ampery, amperomierz
AR - znak zakończenia nadawania
AS - poczekaj (nadawane jako pojedyńczy znak)
AURORA aurora zorza polarna
BAND band pasmo, zakres
BCI broadcast interference zakłócenia odbioru radiowego
BEACON beacon radiolatarnia amatorska
BEAM beam antena kierunkowa
BEST best najlepszy
BK break przerwa
BOOK book książka
BOX box skrytka pocztowa
BUG - klucz półautomatyczny
BUREAU bereau biuro
BFO beat frequency oscillator oscylator do odbioru telegrafii
CALL call wywołanie, znak wywoławczy
CET central europe time czas środkowoeuropejski
CC crystal controlled sterowany kwarcem
CFM confirm potwierdzenie
CHIRPY - świergotliwy
CITY city miasto
CLEAR clear czysto, pogodnie
CLICS - trzaski od klucza przy nadawaniu
CLOSE (CL) close zamykam stację (=QRT)
CLUB STATION club station stacja klubowa
CLUB club klub
CONTEST contest zawody
COPY, CPY copy odbierać
CP counterpoise przeciwwaga
CQ seek you (gdy czytamy po angielsku CQ brzmi to jak seek you [sik ju]) wywołanie ogólne
CRD card karta
CUL see you later (gdy czytamu po angielksu litere C brzmi jak see[si] do usłyszenia później
CW continious wave telegrafia, fala ciągła
DAY day dzień
DC direct current prąd stały
DE - od, z
DEAR, DR dear drogi, kochany
DIPLOMA diploma dyplom
DIRECT direct bezpośrednio
DX distant odległa/rzadka łączność, odległy/rzadki kraj
EAST east wschód
ELBUG electronic bug klucz elektroniczny
EU europe Europa
EX ex były
FAN fan amator
FINAL final finałowy
FM from, frequency modulation z, od, modulacja częstotliwości
FONE - fonia
FOTO photography fotografia
FREQ, FQ frequency częstotliwość
FROST frost mróz
FUSE fuse bezpiecznik
FULL full pełny, dokładny
GAIN wzmocnienie, zysk
GM good morning dzień dobry (rano)
GN good night dobranoc
GD good day dzień dobry
GMT Greenwich middle time czas według Greenwich
GND ground uziemienie, ziemia
GUD good dobry, dobrze
HAM ham nadawca, krótkofalowiec
HAPPY happy szczęśliwy
HET heterodyne heterodyna
HF high frequency wysoka częstotliwość
HI - śmieję się, zabawne
HOME MADE home made domowa robota
HPY NEW YEAR happy new year szczęśliwego nowego roku
HQ headquaters zarząd główny, kwater główna
HZ Hz herc
I AM i am ja jestem (…)
IARU International Amateur Radio Unit Międzynarodowa Unia Radioamatorska
INFO information informacja
INPUT input wejście, moc doprowadzona
K - proszę nadawać
KC, KHZ kHz kiloherc
KEY, KY key klucz
LETTER, LTR letter list
LIS license licencja
LOG log dziennik stacyjny
LONG long długi
LUCK luck szczęście, powodzenie
MB meter band pasmo w metrach
MEZ middle europe (time) zone czas środkowoeuropejski
MHZ MHz megaherc
MIKE, MK mike mikrofon
MIN, MINS minute, minutes minuta, minuty
MIKSER mikser mieszacz
MOD modulation modulacja
MTR meter metr, przyrząd pomiarowy
MADE made wykonany, zrobiony
MARRY XMAS marry christmas – wesołych świąt Bożego Narodzenia
NAME name imię
NEG, NG negative ujemny, zły, niedobry
NEW new nowy
NEW YEAR new year nowy rok
OLD old stary
OM old man stary przyjaciel
OK - wszystko w porządku
OUT out moc wyjściowa
PA power amplifier wzmacniacz mocy
PIRATE pirate nielicencjonowany nadawca
POWER, PWR power energia, moc
PSE please proszę
REPORT, RPRT report raport
RIG rig radiostacja, nadajnik
RPT repeat powtórzyć, powtórzę, powtarzam
RX, RCVR receiver odbiornik
RTBM rotate beam antena obrotowa kierunkowa
SKED schedule umówiona łączność
SSB single side band modulacja jednowstęgowa
SWL short wave listener krótkofalowiec-nasłuchowiec
SWR standing wave ratio współczynnik fali stojącej
TIME time czas
TKS, TNX, TKU thanks, thank you dziękuję
TONE tone ton
TVI television interference zakłócenia w telewizji
UNLIS unlicensed nielicencjonowany nadawca
UTC Coordinated Universal Time czas uniwersalny koordynowany
VFO - oscylator przestrajany
VIA via przez
VY 73 very 73 najlepsze życzenia
XTAL crystal kwarc, kryształ kwarcowy
XYL ex young lady żona, mężatka
XXX - sygnał ponaglenia
YL young lady panna, młoda pani
55 - ściskam dłoń
73 - pozdrowienia (72, wśród operatorów QRP)
88 - całuję, ucałowania
99 - idź precz, przepadnij (niegrzeczne)

Radiostacja bazowa  wykorzystywana podczas zajęć YAESU FT-897D:

ft897dYAESU FT-897D to wytrzymały, innowacyjny, wielozakresowy, przenośny multibander na amatorskie pasma MF/KF/VHF/UHF. Wspaniały na wyprawy DX. Pozwala na pracę na większości pasm krótkofalarskich, w modulacjach SSB, CW, AM, FM i modulacjach cyfrowych.

Urządzenie posiada możliwość pracy (20W) przy użyciu wewnętrznych akumulatorów np. podczas podróży lub z mocą 100W przy zasilaniu zewnętrznym 13.8V. Nowa wersja FT-897D pokrywa dodatkowo zakres 60-m (5 MHz) oraz została wyposażona w generator kwarcowy TCXO 0.5 ppm w standardzie zapewniający wysoką stabilność częstotliwości.

Podstawowe cechy YAESU FT-897D:

 • Możliwość pracy z baterii wewn. w terenie (jeden lub dwa pakiety)
 • Możliwość pracy z samochodu przy standardowym zasilaniu 13.8V
 • Doskonała praca bazowa
 • Wbudowany moduł DSP i TCXO
 • Wysoka moc nadawcza dzięki wzmacniaczowi mocy
 • Zaawansowane cechy dla ekspertów CW
 • 200 kanałów pamięci
 • Zmienne podświetlenie wyświetlacza – wybór z pośród 35 kolorów
 • Pełna, polskojęzyczna instrukcja obsługi

Specyfikacja YAESU FT-897D:

Zakres częstotliwości: Rx: 0.1-56 MHz, 76-108 MHz, 118-164 MHz, 420-470 MHz
Tx: wszystkie pasma amatorskie w zakresie 1.8-440MHz
Rodzaje emisji: Al (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM),
Fl (9600 bps packet), F2 (1200 bps packet)
Impedancja anteny: 50 Ohm, Unbalanced (M)
Optymalna temperatura pracy: -10 C do +60 C
Stabilność częstotliwości: ±4 ppm dla 1 mm. do 60 mm po włączeniu przy 25st. C: 1ppm/h
±0.5 ppm/i h przy 25st. C, po nagrzaniu (przy zamontowanym TCXO-9)
Napięcie zasilania: Normal: 13.8 VDC ą15%, Minus na masie
Pobór prądu: Przy wł. blokadzie szumów: ok. 600 mA
Rx: 1 A
Tx: 22 A
Wymiary: 200 x 80 x 262 mm
Masa: 3.9 kg (bez anteny i mikrofonu)

Moc wyjściowa (przy zasilaniu 13.8 V DC):

  SSB/CW/FM AM Carrier
160-6m: 100W 25W
2m: 50W 12.5W
70cm: 20W 5W

Nadajnik Yaesu  FT-897:

Rodzaje emisji: SSB: Balanced Modulator,
AM: Early Stage (Low Level),
FM: Zmienna reaktancja
Maksymalna dewiacja częstotliwości FM: ±5 kHz (FM-N: ±2.5 kHz)
Emisja sygnałów niepożądanych: -50dB (1.8 – 29.7 MHz) -60dB (50/144/430 MHz)
Carrier Suppression: >40 dB
Opp. Sideband Suppression: >50 dB
SSB Frequency Response: 400 Hz-2600 Hz (-6 dB)
Impedancja mikrofonu: 200-10k Ohm (Nominalna: 600 Ohms)

Czułość odbiornika Yaesu  FT897D:

  SSB/CW AM FM
100kHz-l.8MHz - 32uV -
1.8MHz-28 MHz 0.2µV 2.0µV -
28 MHz-30 MHz 0.2µV 2.0µV -
50MHz-54MHz 0.125µV 1µV 0.2µV
144/430MHz 0.125µV - 0.2µV
(SSB/CW/AM = 10 dB S/N, FM = 12 dB SINAD)

Odbiornik Yaesu  FT897:

Układ odbiornika: Superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości (SSB/CW/AM/FM)
Superheterodyna (WFM)
Częstotliwości pośrednie: 1sza: 68.33MHz (SSB/CW/AM/FM); 10.7MHz (WFM)
2ga: 455 kHz
Czułość blokady szumów 1.8MHz-28 MHz: 2.5µV (SSB/CW/AM)
Czułość blokady szumów 28 MHz-30 MHz: 2.5µV (SSB/CW/AM)
0.32µV (FM)
Czułość blokady szumów 50MHz-54MHz: 1µV (SSB/CW/AM)
0.16µV (FM)
Czułość blokady szumów 144/430MHz: 0.5µV (SSB/CW/AM)
0.16µV (FM)
Image Rejection: HF/SO MHz: 70 dB, 144/430 MHz: 60 dB
IF Rejection: 60 dB
Selektywność (-6/-60dB): SSB/CW: 2.2 kHz/4.5 kHz AM: 6 kHz/20 kHz
FM: 15 kHz/30 kHz FM-N: 9 kHz/25 kHz
Moc wyjściowa audio: 2.5W (przy obciążeniu 4ohm, 10% zniekształceń lub mniejszych)
Impedancja wyjściowa audio: 4-16ohm

Wyposażenie standardowe YAESU FT-897D:

 • Mikrofon
 • Przewód zasilający
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 • Instrukcja obsługi w języku angielskim

Dodatkowe materiały:

Radiotelefony ręczne wykorzystywane w czasie zajęć TYT TH-UVF9

TH-4_300

Dane techniczne TYT TH-UVF9:

Zakres częstotliwości: 70-108 MHz(FM Receive only)
144-146 MHz
430-440MHz
Ilość kanałów: 128*2
Stabilność częstotliwości: ±2.5ppm
Impedancja anteny: 50Ω
Napięcie zasilania: 7.2V
Tryb pracy: Simple or semi-duplex
Masa: 250g (z akumulatorem i anteną)
Wymiary: 100mm /52mm /32mm
Nadajnik TYT TH-UVF9:
Moc wyjściowa: ≥4W(H) ≥0.5W(L)
Rodzaje modulacji: 16kΦF3E / 11kΦF3E
Maksymalna dewiacja: ≥kHz(Wide) / ≢.5kHz(Narrow)
Emisja sygnałów niepożądanych: 0.75μW
Moc sąsiedniokanałowa: ≤-65dB(Wide) / ≤-60dB(Narrow)
Charakterystyka preemfazy: 6dB
Pobór prądu: ≤1.6A(5W)
Dewiacja CTCSS/DCS: 0.5±0.1kHz(Wide) / 0.3±0.1kHz(Narrow)
Intermediation sensitivity: 8-12mv
Intermediation distortion: <10%

Odbiornik TYT TH-UVF9:

Czułość: -122dbm(12db SINAD)
Selektywność: ≤-65dB(Wide) / ≤-60dB(Narrow)
Moc wyjściowa audio: ≥0.5W
Zniekształcenia audio: >≤10%
Intermediation: ≤-65dB(Wide) / ≤-60dB(Narrow)
Tłumienie kanałów sąsiednich: ≤-65dB
Blocking: ≥85dBuv/m

Wyposażenie standardowe TYT TH-UVF9:

 • Antena
 • Akumulator
 • Slot do ładowania
 • Ładowarka sieciowa
 • Klips do paska
 • Pasek na rękę
 • Instrukcja obsługi

Antena wykorzystywana w czasie zajęć na pasma krótkofalowe typu FD-4 FRITZEL FR-1641:

Anteny z serii FD4 pracują przy zasilaniu ich kablem koncentrycznym poprzez transformator impedancji 1:6 / symetryzator na ferrytowym rdzeniu toroidalnym. Wyróżniają się stosunkowo szerokim zakresem pracy. W zakresie częstotliwości od 3MHz do 30MHz można wykorzystywać (łącznie) aż 4,7MHz tego zakresu. A z użyciem układów dopasowujących, można zwiększyć zakres przydatności aż do około 15MHz.

Długość Wibratora anten FD4 ustalono na 41,5 metra.  Z wyjątkiem transformatora impedancji 1:6 / symetryzator na ferrytowym rdzeniu toroidalnym i samego przewodu Wibratora nie mają one żadnych innych komponentów. Dzięki temu, są bardzo lekkie, wytrzymałe i odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

Fritzel-FD4Sercem i sekretem skuteczności anten FD4 jest transformator impedancji 1:6 / symetryzator na ferrytowym rdzeniu toroidalnym. Zapewnia on nie tylko dopasowanie impedancji, ale także symetrię zasilania Wibratora. Punkt przyłączenia transformatora impedancji 1:6 / symetryzatora jest usytuowany w odległości 1/3 od jednego z końców Wibratora (dla najdłuższej fali). Na 6 pasmach amatorskich impedancja wejściowa jest zbliżona do 300Ω. Przy użyciu kabla koncentrycznego o impedancji 50Ω przekładnia transformatora powinna wynosić 1:6. Antena ma wbudowane komponenty przeciwdziałające szkodliwemu promieniowaniu przez zewnętrzną powierzchnię ekranu kabla koncentrycznego w paśmie 80m.

Zasada działania:

Fizyczna długość tej anteny jest określona jako długość (z uwzględnieniem współczynnika skrócenia) równa pół fali na najniższej częstotliwości, na której ma pracować antena.

fd4_2[1]

Ponieważ rozkład prądów i napięć jest analogiczny dla obu połówek Wibratora (ćwiartek fali na częstotliwości podstawowej), przeto pokazano na szkicu tylko jedną połówkę Wibratora. Środek Wibratora zaznaczono pionową linią kreskowaną. Na 10 poziomych liniach pokazano pogrubionymi liniami rozmiary ćwiartek fali dla poszczególnych częstotliwości harmonicznych. Widzimy, że są one podzielone w stosunku 1:2 w pobliżu miejsca dołączenia transformatora impedancji 1:6 / symetryzatora. Warunki dopasowania impedancji są więc podobne na częstotliwości podstawowej jak i na częstotliwościach harmonicznych. Warunek ten nie jest spełniony jedynie na częstotliwościach 10,65MHz, 21,3MHz oraz 31,95MHz. Dla tych częstotliwości transformator impedancji 1:6 / symetryzator jest dołączony w strzałkach napięcia, w których występuje wysoka impedancja, rzędu 3.600Ω. Na częstotliwości podstawowej i na pozostałych pasmach amatorskich, pozostających w relacji harmonicznej, dzięki sprzężeniu napięciowemu i prądowemu, wszystkie pozostałe odcinki ćwierć-falowe są także wzbudzane mocą doprowadzoną do tej anteny.

Rys historyczny:

Ten typ anteny został opisany przez Lorena Windoma, W8GZ, który zasilał Wibrator anteny pojedynczym przewodem i używał ziemi jako drugiego „bieguna”. Z kolei VS1AA wprowadził modyfikację polegającą na zróżnicowaniu średnic przewodów Wibratora i przewodu zasilającego Wibrator, co umożliwiało znacznie lepsze dopasowanie do wyjścia nadajników wyposażonych w filtr Collinsa. DL1BU opisał dwupasmową antenę Windom zasilaną linią symetryczną o impedancji 300Ω. W swojej książce o antenach DM2ABK wspominał o 4-ropasmowym Windomie, dopasowywanym z pomocą podwójnego / symetrycznego filtra Collinsa.

W 1970 roku DJ2XH opisał wariant tej anteny zasilanej kablem koncentrycznym poprzez transformator impedancji 1:6 / symetryzator na ferrytowym rdzeniu toroidalnym. To rozwiązanie zostało w 1983 roku udoskonalone w kierunku zwiększenia mocy przenoszonej przez transformator impedancji 1:6 / symetryzator i zmniejszenia szkodliwego promieniowania przez zewnętrzną powierzchnię ekranu kabla koncentrycznego.

Uwaga do danych technicznych:

Dane dotyczące częstotliwości rezonansu anteny, jej impedancji wejściowej, przebiegu SWR oraz szerokości zakresu częstotliwości dla akceptowalnego SWR są słuszne TYLKO DLA KONKRETNEJ LOKALZACJI mierzonej anteny. Inna wysokość podwieszenia, inny kąt V pomiędzy ramionami oraz bliskość okolicznych struktur, mogą skutkować zupełnie innymi wartościami parametrów anten. Nie można „gwarantować” dobrych parametrów dla anten na częstotliwości poniżej 10MHz ze względu na trudności w instalowaniu ich na zalecanych wysokościach nad podłożem, gdy podłoże ma kiepską przewodność gruntu. W takich lokalizacjach parametry podawane przez producenta należy przyjmować jako orientacyjne.

 Antena wykorzystywana w czasie zajęć do pracy VHF/UHF – antena bazowa DIAMOND X-300N

ant_vhfAnteny DIAMOND są cenione przez użytkowników za doskonale parametry nadawczo-odbiorcze, lekkość konstrukcji połączoną z bardzo dużą odpornością na wiatr i łatwość strojenia na wymagane pasmo częstotliwości.

Podstawowe cechy DIAMONDA X300N:

 • Ta antena jest zrobiona w technologii D.J.S (Direct Joint System) Jest to specjalny system łączenia elementów w antenie, opracowany przez inżynierów DIAMOND. Dzięki zastosowaniu specjalnych uszczelek, poszczególne sekcje są szczelnie połączone co konstrukcji anteny zapewnia wodoodporność. Osłona wykonana jest z włókna szklanego, zabezpieczając promiennik przed uszkodzeniami pochodzącymi od wilgoci, zabrudzeń czy soli. Dzięki systemowi D.J.S. antena zachowuje się jak by była zbudowana z jednego elementu.
 • Ta antena jest typu zwartego i do pewnego stopnia zabezpiecza radio przed uszkodzeniem przy ewentualnym wyładowaniu atmosferycznym. Jest to bardzo ważne, ponieważ wyładowania atmosferyczne bardzo często następują zanim zauważymy zbliżającą się burzę. Dużo pewniejszym zabezpieczeniem będzie jednak zastosowanie gazowego ochronnika przeciwprzepięciowego.

Dane techniczne DIAMOND X-300N:

Pasmo: 144 /430 MHz
Zysk: 6.5 /9.0 dB
Max. moc: 200W
Długość: 3.1m
Masa: 1500g
Odp. na wiatr: 50m/s
Typ: 2x 5/8λ (144), 5x 5/8λ (430)
Złącze: N

 

Informacja dotycząca przeprowadzania egzaminów na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

I. Podstawa prawna

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o takie świadectwo.

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. Nr 206, poz. 1290).

II. Rodzaje wydawanych świadectw

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są dwa rodzaje świadectw:

 • świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych –      uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich      zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej      amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do      ubiegania się o pozwolenie kategorii 1,
 • świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych –      uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach      częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700      kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby      radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,      uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu. Informacja o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na 2-ej stronie wniosku.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.

Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów świadectwa klasy B i D zachowują ważność, i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 223, poz.1472) uprawniają do uzyskania odpowiednio pozwolenia kategorii 1 (świadectwo kl. B) oraz pozwolenia kategorii 3 (świadectwo kl. D).

 

III. Opłaty za egzamin i wydanie świadectwa

1.Wysokości opłat za egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwo klasy A operatora urządzeń  radiowych  – 50 zł,

b) świadectwo klasy C operatora urządzeń  radiowych  – 25 zł,

2. Wysokości opłat za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwa klasy  A – 25 zł,

b) świadectwa klasy  C – 15 zł,

3. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 15 zł.

4. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 15 zł.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt 1.

6. Opłatę (łącznie) za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa
w Sł. AMATORSKIEJ

IV. Nowy sposób egzaminowania

Dla zapewnienia przejrzystości systemu egzaminowania oraz umożliwienia zapoznania się z formą egzaminowania osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu, w załączniku „Pytania egzaminacyjne” zamieszczamy pytania wraz z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna (poprawna odpowiedź zaznaczona przez podkreślenie). Pytania odpowiadają wymaganiom egzaminacyjnym określonym w załączniku Nr 6 do rozporządzenia.

Ze zbioru tego będą generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – 5 pytań dla każdego z czterech przedmiotów egzaminacyjnych, łącznie 20 pytań. Zasady oceny określone są w § 19 w/w rozporządzenia. Przykładowy test egzaminacyjny na świadectwo Klasy A został umieszczony na dole strony jako załącznik „Test na świadectwo kl A”.

Informację przygotowano na podstawie http://www.uke.gov.pl/swiadectwa-w-sluzbie-radiokomunikacyjnej-amatorskiej-4390 z dnia 6.03.2013